•        Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat yönetmelikler ve standartlara uyarak alt yapı üst yapı imalatlarını gerçekleştirmek.

 

  • İmalatlarımızı idame ettirirken havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmeyi önlemek,

 

  • Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak.

 

  • İnsan Sağlığını ve İş Güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve imalat sunduğumuz kamu kurum ve kuruluşlara ve halkımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak temel politikamızdır.

 

  • Etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen yönetim sistemimizle alt yapı üst yapı imalat   faaliyetlerinde adı sistem kalitesiyle anılan ve her zaman aranılan bir şirket olmak hedefimizdir.