•  Müteahhitlik hizmetleri portföyünü kısa vadede genişletmek, uzun vadede uzmanlaşmaya yönelmek.
  •  Temel yetkinlik alanlarına yatırım yaparak, uzmanlaşmayı arttırmak.
  •  Hizmet/Ürün kalitesini sürekli kontrol altında tutmak ve istenen kaliteyi eksiksiz sunmak.
  •  Personelin piyasa ile iletişimini geliştirecek, geri bildirim alabilecek uç birimlerine yatırım yapmak.
  •  Toplam kalite yönetim sistemini tüm Şirkette uygulamak ve bu felsefeyi Şirket kültürüne entegre etmek.
  •  Şirket vizyon, misyon ve hedefleri konularından tüm personeli bilgilendirerek her birime stratejik düşünme yetisi kazandırmak.
  •  Yönetim ve maliyet muhasebesi alanlarında çalışmaları yoğunlaştırarak maliyet kontrolünü sağlamak ve gerçek maliyetlere ulaşabilmek.
  •  Tüm personelin motivasyonunu yüksek tutmak, grup çalışmasını özendirmek ve kararlara ortak etmek.
  •  Personelin uzun vadeli istihdamını sağlayacak koşulları yaratmak ve uzman personel sayısını mümkün olan en üst seviyede tutmak.
  •  Finansal yapıyı değişken piyasa koşullarında kırılganlıktan kurtaracak stratejiler üreterek uygulamak.
 

...